Offerman Consulting
spacer Zone

De tijd

Het einde van het jaar is traditioneel een tijd om zowel terug te blikken als vooruit te zien. Voor het eerste is het in dit derde nummer van CIO nog veel te vroeg; aan het laatste wil ik me wel wagen.

Technologische hoogstandjes en vernieuwingen blijken telkens weer een beroerde voorspeller voor ontwikkelingen in de markt. Prachtige innovaties redden het niet, terwijl rammelende en inferieure producten juist als warme broodjes over de toonbank gaan. What's hot and what's not wordt veel meer bepaald door het gevoel van dat moment, dat als thema fungeert voor de richting waarin de sector zich beweegt. De stand van de techniek en de verschillende zinvolle samenstelsels die van die technologieën kunnen worden gemaakt, zijn daarbij vooral bepalend voor de vorm waarin een en ander zijn beslag krijgt. Wil een innovatie bovendien succesvol zijn, dan moet deze aansluiten op een behoefte in de markt of inspelen op de constante zucht naar efficiëntieverbetering. Internet is een goed voorbeeld van een al vijfentwintig jaar lang bestaande technologie die een sluimerend bestaan leidde. Pas toen het met het web als bruikbare user interface naar eenieders desktop machine werd gebracht, werd razendsnel aansluiting gevonden met een breed publiek.

Waar technologische ontwikkelingen zich soms nog willen laten vangen in wetmatigheden - de wet van Moore is wel het meest bekende voorbeeld daarvan - geldt dat niet voor de thema's die zo bepalend zijn voor de behoeften in de markt. Dat zijn de resultanten van allerlei cyclische bewegingen, convergenties en interferenties, plus alle eerdere verworvenheden die op hun beurt weer als enabler voor een nieuwe vraag kunnen fungeren. Daarmee is de markt als een uurwerk met enorm veel wijzers, waarin het momentum bepaald wordt door de combinatie al die afzonderlijke slingerbewegingen.

Kijkend naar onze klok, kunnen we daar een drietal belangrijkste bewegingen onderscheiden. De eerste is de economische dip. Dat betekent dat we vooral bezig zijn met een consolidatieslag waarin de nieuwe verworvenheden van de afgelopen tijd worden opgenomen in bestaande structuren, ons daarmee klaarmakend om verrijkt en gesterkt weer de volgende golf in te duiken.

De tweede is de hang naar openheid, vrijheid, onafhankelijkheid, individualiteit en identiteit, als reactie op proprietary formaten, monopolisten en een roemloos werkzaam bestaan in een onpersoonlijke cubicle. De open source community, met Linux als belangrijkste voortbrengsel, kan in dit verband worden gezien als een speurtocht naar nieuwe samenwerkingsverbanden, sociale structuren en een manier om jezelf te profileren. Dezelfde krachten zien we terug in de wereld van de marketeer, die zich nu beweegt van lock-in naar lock-on, van product- naar dienstgeoriënteerd, met personalisatie, one-to-one marketing en CRM als sleutelwoorden.

Tenslotte is de trend van decentralisatie. In combinatie met open standaarden en Internet interconnectivity schept dat mogelijkheden voor heterogene systemen in lossere, meer dynamische verbanden. Denk dan aan grids en web services. Daarbij is het belangrijk op te merken dat de PC een commodity is geworden. Die spotgoedkope doos die men met thin clients van de desktop heeft willen verjagen, blijkt nu zelfs als basisbouwsteen van een cluster de monolitische mainframe uit de server ruimte te kunnen verdringen.

Deze column verscheen eerder in CIO, december 2002.