Offerman Consulting
spacer Zone

Liefdadigheid

Amerika is nog steeds het land van de onbegrensde mogelijkheden. Elke krantenjongen kan er miljonair worden; en elke gesjeesde student de rijkste man ter wereld. In ruil voor al die opportunity vraagt de Amerikaanse maatschappij natuurlijk wel wat terug. De ondernemers die zich inderdaad naar de top weten te knokken, geven gul aan iedereen die behoeftig is. Zo ook Bill Gates, die de wereld heeft beloofd het leeuwendeel van zijn vergaarde miljarden weg te zullen geven.

Helaas dwingt zijn overvolle agenda Bill tot het combineren van zijn trips voor Microsoft en de Bill and Melinda Gates Foundation. Behalve zijn dagelijkse verschoning bevat zijn reisbagage dan ook vooral allerlei verschillende petten, die hij niet alleen verwart, maar regelmatig zelfs tegelijkertijd op zijn hoofd zet.

Zo zijn er op dit moment een hoop landen die open source tot overheidsbeleid hebben gemaakt of willen maken. Daaronder treffen we bijvoorbeeld Duitsland, Engeland, Frankrijk, Scandinavië, de Europese Unie, de Verenigde Staten, Mexico, Argentinië, Brazilië, Peru, China, Pakistan en India. Australië en Zuid-Afrika zijn daar onlangs bijgekomen. En ook hier in Nederland heeft Groen Links een dergelijk voorstel ingediend.

Dat zijn ook de landen waar Bill steevast opduikt, om de handen van de plaatselijke notabelen te schudden, de belangen van Microsoft te behartigen, wat druk op de ketel te zetten, en als het moet wat te smeren.

In Peru waar een dergelijk wetsvoorstel al bijna door de ambtelijke molen heen was, is deze blijven steken nadat Bill hoogstpersoonlijk een cheque ter waarde van 550 duizend dollar bestemd voor onderwijs en overheid aan de president kwam bezorgen. In India, samen met China de snelst groeiende economie ter wereld, gaf Bill 100 miljoen voor de bestrijding van AIDS. In schril contrast daarmee staat de ruim 420 miljoen dollar die tegelijkertijd in de plaatselijke vertegenwoordiging van Microsoft werd geïnvesteerd. En zo zijn er nog andere vergelijkbare gevallen.

Steevast wordt in persberichten de loftrompet gestoken over zoveel goedgeefsheid, met name over zijn giften aan het onderwijs, veelal in de vorm van gratis Windows-licenties (aftrekbaar tegen de volle verkoopprijs). Richard Stallman van de FSF trekt echter een vergelijking met het verslaafd maken van jongeren aan sigaretten; anderen spreken zelfs over de praktijken van een drugsdealer.

Interessant is ook de belangenverstrengeling tussen Microsoft, de Foundation en de farmaceutische industrie. Donaties voor de bestrijding van AIDS komen zo via een omweg weer bij Microsoft terecht. Geen wonder dat Bill in de discussie over het vrijgeven van licenties op AIDS-remmers voor arme landen aan de kant van de hardliners staat, en de strikte bescherming van (zijn) investeringen in medische intellectual property nastreeft.

Kijken we tenslotte nog naar de belangrijkste argumenten waarom Peru met open source software aan de slag wilde: het creëren van innovatieve werkgelegenheid, het stimuleren van de locale economie, en de bescherming van de vrijheid en onafhankelijkheid van zijn burgers. Dat alles werd verkwanseld voor een half miljoen dollar. Dan blijkt maar al te duidelijk dat de liefdadigheid van Bill maar beter aan je deur voorbij kan gaan.

Deze column verscheen eerder in CIO, mei 2003.