Offerman Consulting
spacer Zone

Vodafone-leed: mijn brief d.d. 20 november 2009

A. Offerman
Raaphorst 121
2352 KJ Leiderdorp

Leiderdorp, 20 november 2009

Intrum Justitia
Postbus 84096
2508 AB Den Haag

LS,

Hiermee reageer ik op uw brief d.d. 18 november j.l. (referentie 310515554). Ik bestrijd de vordering die u zegt te hebben.

Vodafone heeft in september ten onrechte een bedrag afgeschreven voor een telefoonabonnement dat is opgezegd. Dat bedrag heb ik laten terugstorten. Een medewerker van Vodafone met wie ik telefonisch contact heb gehad, heeft mij beloofd dat ik een rekening zou krijgen die wel correct was. Op 14 oktober is dat door Vodafone ook per brief bevestigd. Die eindafrekening heb ik echter tot op heden niet gekregen. Wel heb ik een credietfactuur gekregen, waarin staat dat dat tegoed verrekend wordt met de volgende rekening. Een volgende rekening/eindafrekening heb ik niet gekregen, en dat bedrag is ook nooit teruggestort. Voor de details omtrent deze brieven verwijs ik u naar Vodafone.

Daarnaast wil ik mijn verbazing uitspreken over de manier waarop Vodafone meent om te kunnen gaan met iemand die bijna vijftien jaar een goede klant van dit bedrijf is geweest. Het kost veel moeite om iemand te spreken te krijgen, afspraken worden niet nagekomen, de administratie deugt kennelijk niet, en als ze er zelf niet meer uitkomen, schuiven ze het probleem door naar hun incassobureau.

Tenslotte nog dit: in uw brief schrijft u over de registratie van deze vordering. Mocht ik daardoor schade lijden, dan zal ik niet aarzelen Intrum Justitia / Vodafone daarvoor aansprakelijk te stellen.

Hoogachtend

A. Offerman