Offerman Consulting
spacer Zone

Vodafone-leed: mijn brief d.d. 8 december 2009

A. Offerman
Raaphorst 121
2352 KJ Leiderdorp

Leiderdorp, 8 december 2009

Intrum Justitia
Postbus 84096
2508 AB Den Haag

LS,

Hiermee reageer ik op uw brief d.d. 7 december j.l. (uw referentie BC/69091058). Ik kan niet anders concluderen dan dat u mijn brieven niet leest. U gaat helemaal niet in op mijn betoog. Uw "antwoorden" raken kant noch wal.

In tegenstelling tot wat u schrijft, bestrijd ik helemaal niet een inkennisstelling van de eindafrekening. Zoals ik u eerder meldde, heb ik nooit een eindafrekening ontvangen, ondanks dat dit zowel telefonisch als schriftelijk door Vodafone is toegezegd.

Verder schrijft u dat ik Vodafone schriftelijk moet berichten als ik niet in staat ben de vordering te voldoen. Daar is echter helemaal geen sprake van. Ik bestrijd de vordering omdat Vodafone via de incasso abonnementskosten afschrijft voor een abonnement dat is opgezegd.

Tenslotte schrijft u dat Vodafone mij op grond van de Algemene Voorwaarden in gebreke heeft gesteld, het contract eenzijdig heeft ontbonden en daarom de resterende termijnen in rekening heeft gebracht. Ook dit is complete onzin. Ik heb mijn abonnement zelf opgezegd, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. De facturen voor die periode zijn gewoon op tijd betaald. Op het moment dat Vodafone de incasso gewoon door laat lopen voor abonnementskosten na de opzegtermijn, dan maakt Vodafone misbruik van de machtiging. Vandaar dat ik die incasso hebt laten storneren en Vodafone om een fatsoenlijke (kloppende) eindafrekening heb gevraagd. Uw opmerking over het in rekening brengen van resterende termijnen kan ik niet plaatsen; daarvan is überhaupt geen sprake.

Ik heb inmiddels drie keer uitgelegd hoe de vork in de steel zit, een keer aan Vodafone zelf, en twee keer aan jullie. Ik heb daarbij ook aangegeven nog verschuldigde kosten aan Vodafone te willen betalen. In tegenstelling tot wat ook bevestigd is door Vodafone is er echter nooit een eindafrekening gekomen. Een credietfactuur is nooit terugbetaald. En op mijn vraag in de vorige brief om een eindbedrag bent u in uw schrijven niet eens ingegaan.

Ik raad u aan gewoon de datum van de opzegging van het abonnement te bekijken, de facturen daarmee te vergelijken. Dan kunt u niet anders dan concluderen dat de factuur van Vodafone niet deugt.

Hoogachtend

A. Offerman