Offerman Consulting
spacer Zone

Vodafone-leed: mijn brief d.d. 31 december 2009

A. Offerman
Raaphorst 121
2352 KJ Leiderdorp

Leiderdorp, 31 december 2009

Intrum Justitia
Postbus 84096
2508 AB Den Haag

LS,

Hiermee reageer ik op uw brief d.d. 28 december j.l (uw referentie BC/69091058). Ik begrijp werkelijk niet naar welke afspraak u refereert. Wel moet ik opnieuw constateren dat u geen enkele keer op mijn inhoudelijke argumenten bent ingegaan.

Nu u aangeeft een juridische procedure te starten, ben ik genoodzaakt mijn advocaat in te schakelen. De kosten daarvoor zullen geheel op u worden verhaald.

Hoogachtend

A. Offerman