Offerman Consulting
spacer Zone

Vodafone-leed: mijn begeleidende brief d.d. 4 november 2011

Ir. Drs. A. Offerman
Raaphorst 121
2352 KJ Leiderdorp

Leiderdorp, 4 november 2011

Rechtbank Den Haag
Sector Kanton
Postbus 11171
2301 ED Leiden

Betreft: conclusie van dupliek inzake dagvaarding van Adriaan Offerman door BSR, voor de zitting van 23 november a.s. om 10:00 uur te Leiden

L.S.

Bij deze doe ik u toekomen mijn conclusie van dupliek.

Hoogachtend

A. Offerman