About

Aad Offerman is al meer dan twintig jaar actief als vakjournalist, technologie-auteur, New Media en Open Source specialist, hoofdredacteur, bladenmaker, columnist, en portal/app-bouwer in de Nederlandse ICT markt.
Op dit moment is hij als auteur verbonden aan onder andere Automatisering Gids en Tweakers.net. Daarnaast werkt hij voor de Joinup (voorheen OSOR: Open Source Observatory and Repository), Open Government en ePractice projecten van de Europese Commissie.
Naast de schrijverij werkt Aad ook als consultant en ingenieur, en adviseert hij op het snijvlak van technologie, business en markt. Hij is betrokken bij diverse technologie-communicatieprojecten op gebied van internet- en netwerktechnologie, beveiliging, cryptografie, Linux en Open Source Software. Bovendien geeft hij vaak mediatrainingen aan wetenschappers, professionals en management teams.
Hij is afgestudeerd in de Technische Informatica aan de TU Delft, waar hij zich heeft gespecialiseerd in Computer Architectuur en Digitale Techniek. Daarnaast is hij in 2010 afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit Leiden, waar hij zich heeft gespecialiseerd in cognitieve psychologie en klinische psychologie.

Adrian Offerman has been working as a specialist journalist, technology writer, New Media and Open Source specialist, editor-in-chief, magazine maker, columnist, and portal/app developer in the Dutch IT market for over twenty years now.
At this moment he is a contributing editor for Automatisering Gids and Tweakers.net. He also works for the Joinup (formerly OSOR: Open Source Observatory and Repository), Open Government, and ePractice projects of the European Commission.
Next to his writing, Adrian is working as a consultant and engineer, advising on technology, business, and markets. Nowadays he is involved in several technology communications projects on internet and networking technology, security, cryptography, Linux, and Open Source Software. And he often gives media training to scientists, professionals, and management teams.
He has a M.Sc. degree in Computer Engineering from Delft University of Technology, where he specialized in Computer Architecture and Digital Technique. Furthermore, in 2010 he completed a M.Sc. degree in Psychology from Leiden University, where he specialized in cognitive psychology and clinical psychology.


Building on Open Source Software

Linux Red Hat Fedora CentOS PowerStack Android
Powered by Apache Powered by PHP Powered by Perl Powered by MySQL phpMyAdmin htdig search engine software
W3C CSS Valid CSS less microformats
W3 Schools jQuery JavaScript Library Dynamic Drive DHTML scripts HotScripts Web Development Portal
Get Firefox Get Firebug
Powered by Drupal WordPress