Mediatrainingen

Radio-interview premier Rutte

Veel mensen vinden het moeilijk om met journalisten om te gaan. Ze zijn kritisch, ze hebben altijd haast en je weet nooit wat er uit komt. Bovendien zijn de belangen vaak groot: negatieve publiciteit kan grote consequenties hebben, persoonlijk of voor een organisatie.

Voor ongetrainde mensen of mensen die maar zelden interviews moeten geven, is een gesprek met een journalist soms een nerveuze toestand. Bovendien is het gepubliceerde artikel niet altijd wat men ervan had verwacht.

Doel van een mediatraining is om meer controle te krijgen over jezelf en het interview, en dus over het uiteindelijke resultaat. Niet door alleen nog maar gladde, ontwijkende antwoorden te geven of de journalist verbaal om de oren te slaan — juist niet. Maar door te begrijpen hoe redacties werken, wat de rol van de journalist is en waar hij naar op zoek is. Die kennis, gecombineerd met gesprekstechnieken en communicatievaardigheden, stellen je in staat om goede interviews te geven en effectieve relaties met de pers op te bouwen en te onderhouden.

Aad Offerman is al bijna twintig jaar werkzaam in de journalistiek, als vakjournalist, bladenmaker en hoofdredacteur. Daarnaast is hij ook psycholoog. Vanuit die achtergrond besteedt hij extra aandacht aan praktische gesprekstechnieken, communicatievaardigheden, meta-bewustzijn en angstreductie. Voor andere disciplines kan uit een groot netwerk van collega-journalisten en specialisten worden geput.

Inhoud

Deze training is gericht op mensen die namens hun organisatie regelmatig leden van de pers te woord staan. Hij wordt met name gegeven aan managers, specialisten en wetenschappers, werkzaam in zowel kleine, grote als multinationale organisaties. In een dagdeel leren de deelnemers om te gaan met media en journalisten. Begrip van het redactionele proces en de rol van de journalist zorgt dat interviews voor beide partijen goed verlopen — of zo goed als mogelijk is gegeven de situatie.

Zaken die aan de orde komen: hoe werken de media, waaruit bestaat het werk van de journalist, hoe kun je het beste met journalisten interacteren, en hoe geef je een goed interview? Dat in combinatie met praktische tips, gesprekstechnieken, do's & don't's en voorbeelden. Naast de schrijvende pers (kranten, opiniebladen en vakbladen) kan ook aandacht worden besteed aan radio en televisie.

Door met kleine groepen te werken, is er veel ruimte voor interactie en vragen. Het geleerde wordt in de praktijk gebracht via proefinterviews en rollenspellen. Gesprekstechnieken en communicatievaardigheden kunnen in een veilige setting worden geoefend. En waar nodig worden audio/video-opnamen gemaakt voor bespreking.

In deze training komen onder andere aan bod:
 • de rol van de media
 • journalistiek ethiek, ``yellow journalism''
 • het redactionele proces
 • het journalistieke interview
 • verschilende media, doelgroepen
 • voorbereiding, informatie-overdracht
 • jezelf en je organisatie beschermen
 • inzage, rectificatie, problemen
 • contact met de media opbouwen en onderhouden
 • gesprekstechnieken en communicatievaardigheden
 • meta-bewustzijn, angstreductie
 • oefeningen, proefinterviews en rollenspellen
 • praktische tips, do's & don't's
 • uitgebreid document voor naslag en opfrissen
Voorbeelden:

Aarzel niet contact op te nemen voor meer informatie.

Ook als u alleen bent is er de mogelijkheid om een training volgen. Bij deelname in een groepje van drie, vier mensen totaal zijn de kosten veel lager dan bij een één-op-één training.

Sleutelwoorden

 • Inhoud
  • Programma
  • Omgaan met de media
  • Vaardigheden
  • Gesprekstechnieken
 • Programma
  • welkom, doelstellingen, programma, inleiding
  • introductie omgaan met de media
  • vaardigheidsoefeningen en gesprekstechnieken
  • individuele interviews, rollenspel
  • vragen, nabespreking
 • Rol van de media
  • journalistiek als onderdeel van de maatschappij-inrichting
  • plaats, werkwijze, model
 • Onderwerpen, planning en plank
  • hoe komen onderwerpen tot stand?
  • persberichten
  • nieuws, achtergronden
  • redactionele kalender, thema's
  • planning, plank, rubrieken
 • Redactionele proces
  • interviews
  • inzage, feedback
  • eindredactie, vormgeving, drukproeven, correcties
  • druk, distributie
 • Contact met de media
  • public relations (PR)
  • persberichten
  • zelf contact met de media onderhouden
 • Inflexibiliteit I
  • redactionele proces
  • productieproces
  • deadlines, katernen
  • rubrieken, stramienen
 • Inflexibiliteit II
  • deadlines
  • extra informatie
  • correcties
 • Beeld
  • aangeleverd
  • beeldredactie
  • stock-materiaal
  • foto's
  • infographics
 • Inzage I
  • recht?
  • deadline
  • feedback, feitelijke onjuistheden, tone-of-voice
 • Inzage II
  • nooit doen
  • auteursrechtelijk werk
  • rechtzaken, schadeclaims
  • hoofdredactie
 • Journalistieke ethiek I
  • gedragsregels
  • commerciële belangen, "scoren"
 • Journalistieke ethiek II
  • dagbladen, opiniebladen, wetenschapsbladen, onderzoeksjournalistiek
  • infotainment, opinie, nieuws, achtergrond
 • Informatie over uitgave
  • redactionele formule
  • verschijningsfrequentie
  • verspreiding
  • doelgroep
  • rubriek
  • journalist
  • verhaal, rol
 • Het interview I
  • persbericht
  • per mail
  • telefonisch
  • persoonlijk
  • (semi-)live, radio, televisie, internet
 • Het interview II
  • voorbereiding
  • overdracht
  • interactie
  • relatie
  • telefoontjes
 • Het interview III
  • oefenenen, trainen
  • luisteren
  • eigen mening
 • Een journalist ontvangen I
  • achtergrondinformatie
  • dooddoeners
  • het ijs breken
 • Een journalist ontvangen II
  • tijdsduur
  • snelheid
  • "rapport"
 • Een journalist ontvangen III
  • oefening
 • Een journalist ontvangen IV
  • praktisch
  • tutoyeren
  • koffie
  • setting
  • mobiele telefoon
 • Het interview I
  • mindset
  • journalistieke informatievergaring
  • begin en eind interview
  • off-the-record
  • laatste vraag
 • Het interview II
  • introductie
  • relevantie
  • afbakening
 • Het interview III
  • oefening
 • Het interview IV
  • hoofdonderwerp
  • overdracht van kennis en informatie
  • invalshoeken, voorbeelden, anekdotes, toepassingen, relevantie
  • nooit doen
 • Het interview V
  • de ontvanger
  • peilen
  • verduidelijking
  • verbanden, perspectief
  • "payload"
 • Het interview VI
  • doelgroep
  • input, quotes, "footage"
  • fouten, nuances, toonzetting
  • formulering, uitleg, schema's, tabellen, grafieken
  • achtergrondinformatie
 • Het interview VII
  • meta-bewustzijn I
  • antwoorden
  • vragen
  • lijn
  • lichaamshouding
  • peilen
  • non-verbale communicatie
 • Het interview VIII
  • meta-bewustzijn II
  • vragen
  • antwoorden
  • richting
  • verband
 • Het interview IX
  • meta-bewustzijn III
  • lichaamshouding
  • peilen
  • interactie
 • Het interview X
  • oefening
 • Het interview XI
  • jezelf beschermen
  • journalistieke integriteit
  • human interest
  • verbale confrontatie
  • grenzen
 • Het interview XII
  • niet kunnen antwoorden
  • fouten corrigeren
  • interrumperen
  • (semi-)live interviews
 • Het interview XIII
  • zenuwen, angst, paniek
  • oorzaken
  • fysieke reactie
 • Het interview XIV
  • gevolgen: tijdens, ervoor, erna
  • impact
 • Het interview XV
  • angstreductie
  • voorbereiding
  • gewenning
 • Rollenspel
 • Het radio-interview I
  • (semi-)live interviews
  • correcties, nuancering
  • performance
 • Het radio-interview II
  • voorbereiding
  • vragen, antwoorden
  • voorgesprek
  • jezelf voorstellen
  • overzicht
  • lastige vragen
 • Het radio-interview III
  • de studio
  • setting
  • apparatuur
  • interactie
 • Het radio-interview IV
  • praktisch I
  • antwoorden, formulering, authenticiteit, verhaal, jargon, voorbeelden
  • stiltes
 • Het radio-interview V
  • praktisch II
  • doel, centrale boodschap, payload
  • expertise, mandaat, mening
  • provocatie, afbreken interview
 • Het radio-interview VI
  • praktisch III
  • ademhaling
  • snelheid
  • articulering
  • vraag niet duidelijk
  • kikkers in de keel en andere plagen
 • Rollenspel
 • Vragen en nabespreking